Odesílání...

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

S ohledem na účínnost, Nařízení ( EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen " Nařízení " )  si dovolujeme Vás informovat , že v rámci poskytování našich služeb mohou být zpracovánány Vaše osobní údaje. Zejména se jedná o identifikační ( jméno a příjmení) , kontaktní ( email, telefon) a platební ( výše plateb , číslo platební karty a pod.) osobní údaje. 

S ohledem na zpracovaní těchto osobních údajů Vám sdělujeme, že tyto osobní údaje zpracováváme pouze za účelem plnění Vámi objednaných služeb , a dále za účely stanovenými příjmo zákonem( např. plnění povinností vůdči finanční správě apod. ) Právním základem zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená v ústní nebo písemné formě.

Současně Vám sdělujeme, že Vaše osobní údaje mohou být předány externím zpracovatelům, jako jsou například poskytovatelé služeb v oblasati účetnictví a pod. .Vaše osobní údaje mohou být dále předány nebo zpřístupněny příjemcům ve smyslu Nařízení.
V tomto případě se jedná zejména o orgány veřejné moci ( napč. finanční úřad v případě provádění kontroly dle daňového řádu a pod. ) 
Dále si taktéž dovolujeme Vás informovat o tom , že v případě našich webových stránek nevyužíváme soubory cokies.
Závěrem si dovolujeme Vám sdělit , že správcem osobních údajů dle Nařízení je majitelka kadeřnictví ANELLE paní Lenka Vránová, IČO: 04802632, sídlem provozovny Legionářská 1319/10, 77900 Olomouc - Nová Ulice.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osbních údajů se můžete obratit na paní Lenku Vránovou , e-mail: fleurleone@seznam,.cz,  tel : +420739412214

Obsazené termíny

28.11. obsazeno 14.30-15.00 15.30-18.00
29.11. obsazeno 10.00-12.30 15.00-18.00
30.11. obsazeno 10.00-11.00 12.30-15.00 15.30-18.00
1.12. obsazeno 10.00-12.00 15.00-18.00
2.12. obsazeno 8.00-12.30 15.30-18.00

Aktuality

Komentáře

Váš názor nás zajíma. Napište nám Váš dotaz a mi Vám co nejdříve odpovíme .

Jméno
E-mail
Komentář
 

Vždy nám jde o SPOKOJENOST klientů našeho salonu. Neexperimentujte s vašimi vlasy a vložte se do rukou profesionálů.